Tin tức

08 giờ ngày 22/8/2019 làm thủ tục nhận bằng (ký nhận bằng, bảng điểm, rà soát danh sách nợ Ký túc xá- rà soát nợ sách thư viện (nếu có); rà soát danh sách nợ chuẩn đầu ra Chứng chỉ Tin học,...)

  13g30 tiến hành làm lễ phát bằng.

Các tin khác