Thời Khóa Biểu

03:08 | 02/06/2020
06:50 | 16/05/2020
01:26 | 04/05/2020
08:54 | 02/05/2020
(THOI KHOA BIEU-CO KHI-HK2-L3)
08:40 | 02/05/2020
(Áp dụng từ sau kỳ nghỉ phòng trách dịch Covid-19; Lưu ý sẽ có kế hoạch học bù cho ngày thứ bảy 02/5/2020)
11:27 | 27/04/2020
09:50 | 26/04/2020
09:50 | 26/04/2020
05:14 | 25/04/2020
05:14 | 25/04/2020
05:14 | 25/04/2020
04:37 | 05/03/2020
Khai giảng lớp Chứng chỉ Công nghệ Thông tin chuẩn Quốc gia HSSV cần chú ý tham tham gia học và thi lấy Chứng chỉ CNTT để hoàn thiện hồ sơ học tập trước khi tốt nghiệp ra trường.
Trang:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10