Tra cứu sách- Thư viện

Sách Thư viện tỉnh Phú Yên

Sách, giáo trình Khoa Cơ bản (các môn văn hóa, Chính trị, Pháp luật)

Sách, giáo trình Khoa Điện-ĐL

Sách, giáo trình Khoa Cơ khí CT

Sách, giáo trình Khoa Cơ khí ĐL

Sách, giáo trình Khoa CN thực phẩm

Sách, giáo trình Khoa KT du lịch

Sách, giáo trình Khoa May TK TT