Thông báo

08:02 | 20/06/2019
08:00 | 12/04/2019
05:08 | 09/04/2019
Do kế hoạch học QS cũ trùng với ngày giỗ tổ Hùng Vương, nên kế hoạch mới là tất cả HSSV Khóa 18 học Quân sự đến tập trung tại Trường Cao đẳng Nghề lúc 14g ngày 16/4/2019 để lên xe ô tô và giao quân ... cho trường Quân sự tỉnh Phú Yên
06:52 | 28/03/2019
08:23 | 19/03/2019
Thông báo lịch thực hiện dự án của tổ chức WWO Về việc kế hoạch tập huấn, giới thiệu và hướng dẫn cán bộ dự án và giáo viên chủ nhiệm về bộ chương trình Kỹ năng sống độc lập cho thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn của tổ chức WWO tại trường cao đẳng Nghề Phú Yên
06:55 | 18/03/2019
10:37 | 01/03/2019
09:31 | 19/02/2019
01:08 | 17/01/2019
10:10 | 02/12/2018
09:59 | 02/12/2018
09:55 | 26/11/2018
Trang:   1 | 2