• 20.11.2019
  • NGÀY KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2019-2020
  • Lễ trao bằng Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng năm 2019
  • Tuyển sinh hệ 2 văn bằng THPT và Trung cấp
  • Tuyển sinh hệ CĐ từ THPT hoặc đã học xong lớp 12 (2019)
  • Tuyển sinh năm 2019
  • Thông tin tuyển sinh (học những gì Doanh nghiệp cần)
  • Tuyển sinh vào lớp 10_Trung cấp_Cao đẳng