• Tuyển sinh hệ 2 văn bằng THPT và Trung cấp
  • Tuyển sinh hệ CĐ từ THPT hoặc đã học xong lớp 12 (2019)
  • Tuyển sinh năm 2019
  • Thông tin tuyển sinh (học những gì Doanh nghiệp cần)
  • Tuyển sinh vào lớp 10_Trung cấp_Cao đẳng

TIN TIÊU ĐIỂM

Hội nghị các doanh nghiệp tuyển dụng việc làm cho người học Trung cấp, Cao đẳng tại Trường Cao đẳng nghề Phú Yên
Tuyển dụng lao động và giải quyết việc làm cho người học Trung cấp, Cao đẳng tại trường Cao đẳng Nghề Phú Yên năm 2019
Lế ký kết phối hợp đào tạo và giải quyết việc làm cho Học sinh- Sinh viên Trường Cao đẳng Nghề Phú Yên
Lễ ký kết phối hợp đào tạo và giải quyết việc làm cho học sinh, sinh viên của trường Cao đẳng Nghề Phú Yên