05:32 | 10/08/2022
Các loại sách giáo khoa cần thiết khi vào học lớp 10 tại Cao đẳng Nghề Phú Yên
10:43 | 09/05/2022
Mời nhận Chứng chỉ Công nghệ thông tin (chứng chỉ chuẩn quốc gia) Mời tất cả các thí sinh đã thi đạt tại các kỳ thi từ ngày 19/03/2022 trở về trước đến nhận chứng chỉ
10:50 | 06/05/2022
04:03 | 25/04/2022
TB 65-CĐN v/v tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2022
09:30 | 16/03/2022
Mời các thí sinh đến nhận thẻ dự thi Chứng chỉ Công nghệ thông tin theo quy chuẩn quốc gia Đây là kỳ thi quan trọng nhằm đạt chuẩn đầu ra về kiến thức CNTT đối với bậc Trung cấp- Cao đẳng, nhận điểm khuyến khích trong kỳ thi TN THPT, chứng minh năng lực tin học trong hồ sơ việc làm,...
09:12 | 05/03/2022
Mời nhận Chứng chỉ Công nghệ thông tin (chứng chỉ chuẩn quốc gia)