09:15 | 26/01/2021
100% thí sinh tham gia dự thi đều có kết quả đạt. TT Ngoại ngữ-Tin học Trường CĐN Phú Yên xin chúc mừng đến các thí sinh đã tham gia học và thi tại đây!
09:49 | 04/12/2020
Phần thực hành đạt 100%, phần trắc nghiệm còn có một số em chưa đạt; các em thi đạt theo dõi thông báo mời nhận chứng chỉ vào tháng sau.
10:14 | 24/06/2020
10:36 | 29/05/2020
01:27 | 03/01/2020
Các lớp TC may K17 (Tây Hòa), TC Chế biến món ăn khóa 17 (Tây Hòa), lớp TC chế biến món ăn K18 (SH); và lớp CĐ QTM 19 (chuyển đổi)
04:26 | 31/12/2019
04:45 | 16/01/2021
Lịch thi kết thúc môn học, từ 23/01 đến 26/01/2021
05:01 | 21/12/2020
11:53 | 01/12/2020
12:24 | 26/11/2020
Thông tin về Giấy báo thi Chứng chỉ CNTT, thi ngày 29/11 Có 3 xuất thi, các em chú ý đi đúng giờ; khi đi thi nhớ mang theo CMND hoặc bản chính thẻ dự thi và giấy báo thi này
01:54 | 03/11/2020
10:15 | 08/09/2020