10:27 | 29/11/2019
Thông báo nhận chứng chỉ Công nghệ thông tin Mời các HSSV có kết quả thi đạt CNTT- khóa khi ngày 23/11/2019 đến VP Trung tâm để nhận chứng chỉ. Đây là chứng chỉ chuẩn quốc gia, HSSV sử dụng chứng chỉ này để minh chứng năng lực CNTT khi ra trường, hoặc để bổ túc hồ sơ dự thi TN THPT nhằm hưởng điểm ưu tiên,...
11:22 | 06/11/2019
05:05 | 24/07/2019
05:45 | 27/06/2019
09:48 | 02/06/2019
08:27 | 21/05/2019
Mời nhận chứng chỉ Công nghệ Thông tin chuẩn quốc gia Các thí sinh đã dự kỳ thi chứng chỉ Công nghệ Thông tin có kết quả thi đạt- khóa thi ngày 07/4/2019 đến văn phòng Trung tâm để nhận chứng chỉ
03:33 | 13/11/2019
Các lớp ban đêm học môn Văn hóa được tạm nghỉ học Hiện nay Nhà trường đang sơn sửa các phòng học lý thuyết, các lớp Khóa 17-18 ban đêm học môn Văn hóa được nghỉ học từ tối 13/11 đến tối ngày thứ sáu 15/11. Tuần sau học bình thường
10:47 | 11/11/2019
Khai giảng lớp Chứng chỉ Công nghệ Thông tin chuẩn Quốc gia HSSV các lớp cần tranh thủ học và thi để đạt chuẩn đầu ra về kiến thức kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin theo quy định hiện hành. Thi ngày 28/12/2019,
04:01 | 08/11/2019
Thông báo học sinh, sinh viên nghỉ học tránh bão số 6 Tránh bão số 6, HSSV được nghỉ cả ngày 11/11 và sáng ngày 12/11/2019 (Cả ngày thứ hai và sáng thứ 3)
03:23 | 07/11/2019
Triệu tập Đoàn viên, thanh niên tham gia Phiên tòa giả định Tổ chức phiên tòa có tình huống giả định nội dung về phòng, chống ma túy học đường; cùng nhau trao đổi, tìm hiểu kiến thức pháp luật cơ bản sau phiên tòa giả định; giáo dục, tuyên truyền pháp luật và nâng cao nhận thức, định hướng hành vi đoàn viên, thanh niên
08:02 | 20/06/2019
08:00 | 12/04/2019