10:15 | 08/10/2021
08:16 | 21/09/2021
04:15 | 26/07/2021
Hướng dẫn làm đơn phúc khảo THPT Nếu các em có máy tính thì tải file về máy tính (không có thì lấy giấy vở, ra viết tay theo mẫu) chụp gửi zalo, facebook cho Tuấn. Bản giấy chính gửi bưu điện đến địa chỉ: Phòng Đào tạo - Cao đẳng Nghề Phú Yên, 276 trường chinh, Phường 7, TP Tuy Hòa; Đến 17h ngày 05/08/2021 kết thúc
11:26 | 24/06/2021
11:16 | 14/06/2021
09:51 | 27/04/2021
04:13 | 06/05/2021
Thông tin giấy báo thi, kỳ thi Chứng chỉ Công nghệ thông tin, ngày thi 09/5/2021
02:21 | 02/04/2021
02:07 | 31/03/2021
Chứng chỉ nghề phổ thông rất quan trọng vì nó sẽ được điểm khuyến khích trong quá trình tính kết quả thi tốt nghiệp THPT. Chứng chỉ CNTT cũng được tham gia cộng điểm khuyến khích này.
10:42 | 19/03/2021
03:18 | 16/03/2021
05:17 | 03/03/2021