• THÔNG BÁO TUYỂN SINH 2024 XÉT TUYỂN TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY BẰNG ĐIỂM HỌC BẠ
  • Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024
  • Chào mừng 20.11.2023
  • Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam 04/10 năm 2023
  • Chào mừng ngày Doanh nhân VN 13/10
  • Các ngành nghề đào tạo
  • Tuyen sinh 2022
  • Thông tin tuyển sinh (học những gì Doanh nghiệp cần)
  • Tuyển sinh vào lớp 10_Trung cấp_Cao đẳng