Giới thiệu đơn vị

05:05 | 14/02/2019

PHÒNG CƠ SỞ VẬT CHẤT – THIẾT BỊ VẬT TƯ

Địa chỉ: Tầng 1 cơ sở 1 Trường Cao đẳng Nghề Phú Yên, 276 đường Trường Chinh, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Điện thoại:  0257- 3881136

1. Lịch sử hình thành

Phòng “ Cơ sở vật chất – Thiết bị vật tư” thuộc Trường Cao đẳng Nghề Phú Yên được hình hành theo Quyết định số 534/QĐ-CĐN ngày 05/11/2018 của Hiệu trưởng, trên cơ sở của phòng “ Đảm bảo chất lượng đào tạo và Thiết bị vật tư”. Trong quá trình xây dựng và phát triển, “ Cơ sở vật chất – Thiết bị vật tư” đã không ngừng phấn đấu tốt. Tập thể phòng là một khối đoàn kết, thống nhất, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

2. Cơ cấu tổ chức

  - Phòng  CSVC – TBVT: 05 người (hiện tại có 04 người)

  + Phó phụ trách phòng 01 và 03 nhân viên ( trong đó biên chế 01 người, HĐLĐ 03 người).

  + Trình độ: đại học 100%

              SƠ ĐỒ TỔ CHỨC         - Phó Phụ trách phòng : Cử nhân HUỲNH KHẮC MINH

- 03 Chuyên viên quản lý theo dõi mua sắm, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng, cơ sở vật chất, thiết bị, vật tư các phòng, khoa, Trung tâm.

DANH SÁCH CBVC

  TT

HỌ & TÊN

CHỨC VỤ

TRÌNH ĐỘ

CÔNG VIỆC

EMAIL

1

HUỲNH KHẮC MINH

Phó phụ trách

CN-KTế luật

- Phụ trách chung;

- Công tác tổ chức nhân sự;

- Trực tiếp quản lý , theo dõi mua sắm, sửa chữa TTĐTLX ôtô và khoa Cơ khí chế tạo.

huynhkhacminh@cdnpy.edu.vn

Điện thoại: 0389994557

2

ĐẶNG THỊ BÍCH

Chuyên viên

CN Kinh tế

-Cán bộ làm công tác văn phòng;

- Trực tiếp quản lý , theo dõi trang thiết bị, vật tư của các khoa;

-Trực tiếp mua sắm khoa CNTT và khoa Điện – Điện tử ,  khoa May thiết kế thời trang.

Dangthịbich@cdnpy.edu.vn

Điện thoại: 0768505336

3

HUỲNH DUY PHONG

Chuyên viên

Kỹ sư  xây dựng

- Cán bộ làm công tác theo dõi quản lý tài sản văn phòng và công tác xây dựng, sửa chữa nhà làm việc, khối phòng học lý thuyết, xưởng thực hành... cơ sở 1 & 2;

- Trực tiếp quản lý , theo dõi

mua sắm, sửa chữa: khoa Kinh  tế du lịch, khoa Cơ khí động lực, khoa Công nghệ thực phẩm – Hóa dầu.

hunyhduyphong@cdnpy.edu.vn

Điện thoại: 0974646246

4

DƯƠNG MINH NGỌC

Chuyên viên

Kỹ sư điện

- Cán bộ làm công tác theo dõi, quản lý điện, nước hai cơ sở 1 & 2  nhà trường.

Duongminhngoc@cdnpy.edu.vn

Điện thoại: 0983689464

3. Chức năng nhiệm vụ

 - Giúp Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản, vật tư, trang thiết bị, văn phòng phẩm phục vụ công tác đào tạo.

 - Triển khai và phối hợp với các đơn vị thực hiện công tác xây dựng và sửa chữa, khai thác, bảo trì bảo dưỡng cơ sở vật chất của nhà trường.

 - Hướng dẫn nghiệp vụ sử dụng và bảo quản trang thiết bị phục vụ quản lý, giảng dạy ( máy tính, máy chiếu, micro .. ); quản lý sử dụng điện, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động cho các đơn vị và cá nhân trong Trường.

 - Quản lý, điều hành việc sử dụng cơ sở vật chất có hiệu quả phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu và học tập.

 - Lập kế hoạch sửa chữa và thông báo kịp thời về việc sửa chữa phòng học, trang thiết bị phục vụ giảng dạy cho các đơn vị trong trường.

 - Hàng năm tổ chức kiểm kê tài sản và thanh lý…và các nhiệm vụ khác theo sự phân công Hiệu trưởng.

******************