Lịch thi

04:45 | 16/01/2021
Lịch thi kết thúc môn học, từ 23/01 đến 26/01/2021
05:01 | 21/12/2020
11:53 | 01/12/2020
12:24 | 26/11/2020
Thông tin về Giấy báo thi Chứng chỉ CNTT, thi ngày 29/11 Có 3 xuất thi, các em chú ý đi đúng giờ; khi đi thi nhớ mang theo CMND hoặc bản chính thẻ dự thi và giấy báo thi này
01:54 | 03/11/2020
10:15 | 08/09/2020
08:51 | 29/07/2020
Lich thi kết thúc môn, ngày 01/8/2020
06:10 | 21/07/2020
04:50 | 13/07/2020
04:21 | 23/06/2020
Lịch thi Kết thúc các môn Văn Hóa (28/6/2020)
12:10 | 16/06/2020
GIẤY BÁO THI CHỨNG CHỈ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, thi ngày 21/6/2020 Có 5 em bị thay đổi giờ thi: Hồ Trí Thức, Hồ Huệ Huyền, Nguyễn Đạt Thuận, Ngô Minh Thuận, trần Văn Thái (xem chi tiết bên dưới)
10:27 | 04/06/2020
Trang:   1 | 2 | 3 | 4