Lịch thi

04:22 | 28/07/2019
Lịch thi Chứng chỉ Công nghệ Thông tin ngày 04/8/2019 Các HSSV Khóa 16, sắp ra trường cần chú ý lịch thi này ....
04:20 | 10/07/2019
04:17 | 10/07/2019
05:12 | 03/07/2019
08:55 | 28/05/2019
06:19 | 23/05/2019
Lịch thi Lớp Chứng chỉ Tin học (khóa 12)
03:25 | 21/05/2019
Lịch thi lớp CĐ KTDN-K16 và CĐ May- K18
04:22 | 06/05/2019
02:45 | 04/05/2019
08:04 | 24/04/2019
Lịch thi Chứng chỉ Công nghệ Thông tin (CC Tin học) Dự kiến thời điểm tổ chức kiểm tra cấp chứng chỉ Công nghệ Thông tin: ngày 04/5/2019
08:25 | 16/04/2019
Lịch thi kết thúc mô-đun/ môn học (20/4/2019)
11:14 | 02/04/2019
Kế hoạch Thi Tốt nghiệp Văn hóa hệ Trung cấp năm 2019
Trang:   1 | 2