Lịch thi

04:22 | 06/05/2019
02:45 | 04/05/2019
08:04 | 24/04/2019
Lịch thi Chứng chỉ Công nghệ Thông tin (CC Tin học) Dự kiến thời điểm tổ chức kiểm tra cấp chứng chỉ Công nghệ Thông tin: ngày 04/5/2019
08:25 | 16/04/2019
Lịch thi kết thúc mô-đun/ môn học (20/4/2019)
11:14 | 02/04/2019
Kế hoạch Thi Tốt nghiệp Văn hóa hệ Trung cấp năm 2019
07:00 | 28/03/2019
LỊCH THI KẾT THÚC MÔĐUL/MÔN HỌC HKII NĂM HỌC 2018 -2019 (đợt 2)
12:15 | 21/03/2019
Lịch thi kết thúc môn - HK2 (đợt 1) Thi kết thúc môn học/ môđun/ học kỳ được tổ chức thi tập trung, bao gồm nhiều lớp cùng thi vào một ngày
09:35 | 05/03/2019
10:50 | 03/01/2019
Thi vào lúc 13g00, ngày 10/01/2019, tại Phòng Thực hành CNTT
10:13 | 06/11/2018