Lịch thi

04:13 | 06/05/2021
Thông tin giấy báo thi, kỳ thi Chứng chỉ Công nghệ thông tin, ngày thi 09/5/2021
02:21 | 02/04/2021
02:07 | 31/03/2021
Chứng chỉ nghề phổ thông rất quan trọng vì nó sẽ được điểm khuyến khích trong quá trình tính kết quả thi tốt nghiệp THPT. Chứng chỉ CNTT cũng được tham gia cộng điểm khuyến khích này.
10:42 | 19/03/2021
03:18 | 16/03/2021
05:17 | 03/03/2021
04:45 | 16/01/2021
Lịch thi kết thúc môn học, từ 23/01 đến 26/01/2021
05:01 | 21/12/2020
11:53 | 01/12/2020
12:24 | 26/11/2020
Thông tin về Giấy báo thi Chứng chỉ CNTT, thi ngày 29/11 Có 3 xuất thi, các em chú ý đi đúng giờ; khi đi thi nhớ mang theo CMND hoặc bản chính thẻ dự thi và giấy báo thi này
01:54 | 03/11/2020
10:15 | 08/09/2020
Trang:   1 | 2 | 3 | 4