Văn bản nội bộ CĐN

01:27 | 03/01/2020
03:46 | 10/06/2019
02:30 | 04/05/2019
QĐ số 43/QĐ-CĐN, ngày 19/2/2019, về việc ban hành mức thu kinh phí thi lại, học lại các môn lý thuyết, tích hợp, thực hành; thi lại Tốt nghiệp các môn lý thuyết, thực hành trình độ Trung cấp, Cao đẳng; học lại, thi lại Trình độ Sơ cấp,nghề Lái xe ô tô. tại trường Cao đẳng Nghề Phú Yên
11:06 | 08/04/2019
08:00 | 12/03/2019
09:08 | 06/03/2019
03:17 | 21/02/2019
09:32 | 28/11/2018
03:24 | 20/11/2018
03:24 | 20/11/2018