02:30 | 04/05/2019
QĐ số 43/QĐ-CĐN, ngày 19/2/2019, về việc ban hành mức thu kinh phí thi lại, học lại các môn lý thuyết, tích hợp, thực hành; thi lại Tốt nghiệp các môn lý thuyết, thực hành trình độ Trung cấp, Cao đẳng; học lại, thi lại Trình độ Sơ cấp,nghề Lái xe ô tô. tại trường Cao đẳng Nghề Phú Yên
11:06 | 08/04/2019
08:00 | 12/03/2019
09:08 | 06/03/2019
03:17 | 21/02/2019
09:32 | 28/11/2018
03:45 | 02/01/2019
QUY ĐỊNH VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG THEO NIÊN CHẾ HOẶC THEO PHƯƠNG THỨC TÍCH LŨY MÔ-ĐUN HOẶC TÍN CHỈ; QUY CHẾ KIỂM TRA, THI, XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP
09:33 | 15/11/2018