Kết quả thi

10:36 | 29/05/2020
01:27 | 03/01/2020
Các lớp TC may K17 (Tây Hòa), TC Chế biến món ăn khóa 17 (Tây Hòa), lớp TC chế biến món ăn K18 (SH); và lớp CĐ QTM 19 (chuyển đổi)
04:26 | 31/12/2019
10:27 | 29/11/2019
Thông báo nhận chứng chỉ Công nghệ thông tin Mời các HSSV có kết quả thi đạt CNTT- khóa khi ngày 23/11/2019 đến VP Trung tâm để nhận chứng chỉ. Đây là chứng chỉ chuẩn quốc gia, HSSV sử dụng chứng chỉ này để minh chứng năng lực CNTT khi ra trường, hoặc để bổ túc hồ sơ dự thi TN THPT nhằm hưởng điểm ưu tiên,...
05:05 | 24/07/2019
05:45 | 27/06/2019
09:48 | 02/06/2019
11:45 | 08/05/2019
Kết quả thi các môn Văn hóa hệ Trung cấp, năm 2019 Có 128 thí sinh dự thi, Thi đạt :120, Thi hỏng: 04, Vắng dự thi: 04; 120 thí sinh này tiếp tục thi chuyên môn nghề vào tháng 7/2019 và sẽ được nhận bằng TN Trung cấp, đồng thời được học tiếp (1 năm nữa) để lấy bằng Kỹ sư thực hành.
08:07 | 12/04/2019
03:28 | 02/01/2019
Điểm các bài Kiểm tra mô-đun SC bộ nguồn, Lớp TC SCMT K17, điểm kết quả học này cũng là một trong các điều kiện để xét dự thi kết thúc mô-đun,...
11:05 | 11/12/2018
Kết quả kỳ thi chứng chỉ Công nghệ Thông tin Cơ bản, khóa thi ngày 09/12/2018