Tài liệu học tập

10:31 | 14/06/2022
Giáo trình môn tin học- hệ Trung cấp và Cao đẳng_ ban hành năm 2020 Tài liệu này được xem như sách giáo khoa môn Tin học, dùng chung cho cả nước tại các trường TC, CĐ
09:18 | 14/06/2022
08:15 | 18/01/2022
Các đề thi mẫu tại các kỳ sát hạch chứng chỉ Công nghệ thông tin- phần thực hành
04:24 | 19/11/2021
Các link tham khảo liên quan nghề Sửa chữa Máy tính
02:47 | 30/07/2021
02:49 | 10/07/2021
Hướng dẫn sử dụng Gmail để dạy học/họp trực tuyến bằng Google Meet
09:59 | 20/05/2021
03:57 | 13/10/2020
03:22 | 11/06/2020
Khoa Công nghệ Thông tin Trường Cao đẳng Nghề Phú Yên được trang bị nhiều máy hiện sóng loại hiện đại để sinh viên sử dụng thực hành kiểm tra các bo mạch máy tính...
03:17 | 11/06/2020
Học các hàm cắt chuỗi, điều kiện, dò tìm, ...
07:00 | 04/06/2020
VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI trắc nghiệm và thực hành khi dự thi Chứng chỉ Công nghệ Thông tin trên máy tính Các kiến thức cần biết khi dự thi trên máy tính; cách mở phần mềm dự thi, đăng nhập bằng số Báo danh và mật khẩu, mở đề thi và nộp bài,...
11:49 | 18/04/2020
Hướng dẫn cài đặt phần mềm Zoom. Từ màn hình chính của Smart Phone/Tablet chọn biểu tượng tên là CH Play/ Play Store như mục 1
Trang:   1 | 2