Lịch công tác

Tuần thứ 27 (Từ ngày 01/7/2019 đến ngày 06/7/2019)

05:15 | 28/06/2019

Thứ, ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ Hai

01/7/2019

- 7 giờ: Chào cờ đầu tuần (tại: P.Họp)

- Hiệu trưởng tham gia lớp BD lãnh đạo quản lý cấp sở và tương đương (15 ngày từ ngày 01/7/2019; tại: TT.GDTX)

- Thi lại tốt nghiệp lớp nâng hạng khóa 27

 

Thứ Ba

02/7/2019

 

 

Thứ Tư

03/7/2019

 

 

Thứ Năm

04/7/2019

 

 

Thứ Sáu

05/7/2019

 

 

Thứ Bảy

06/7/2019

 

 

Chủ nhật

07/7/2019

 

 

Các tin khác