Lịch công tác

Tuần thứ 22 (Từ ngày 27/5/2019 đến ngày 01/6/2019)

10:59 | 27/05/2019

Thứ, ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ Hai

27/5/2019

- 7 giờ: Chào cờ đầu tuần (Tại: P.họp).

 

- 13 giờ 30: Làm việc với Đoàn thanh tra (về đối tượng học nghề) (Tại: P.họp; Tp: T.Nhất-BGH, T.Phong, c.Như, C.Phượng).

Thứ Ba

28/5/2019

 

 

Thứ Tư

29/5/2019

 

 

Thứ Năm

30/5/2019

- 8 giờ 30: Làm việc với Tạp chí luật sư Việt Nam (Tp: T.Nhất, T.Phong; Tại: P.họp)

 

Thứ Sáu

31/5/2019

- 8 giờ: Họp xét điều kiện dự thi lớp KTCBMA theo NĐ68 (Tại: P.họp; Tp: theo QĐ).

 

Thứ Bảy

01/6/2019

 

 

Các tin khác