Lịch công tác

Tuần thứ 14 (Từ ngày 01/4/2019 đến ngày 06/4/2019)

05:30 | 29/03/2019

Thứ, ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ Hai

01/4/2019

- 7 giờ: Chào cờ đầu tháng (Hội trường); Họp giao ban (P.họp).

 

 

Thứ Ba

02/4/2019

 

 

 

 

Thứ Tư

03/4/2019

 

 

 

 

 

Thứ Năm

04/4/2019

 

 8 giờ: Học quy chế thi TN văn hóa phổ thông trình độ Trung cấp năm 2019. Tại Hội trường: TP: BGH, Phòng đào tạo

 

 

 14 giờ: Họp Hội đồng thi và ban coi thi TN văn hóa phổ thông trình độ Trung cấp năm 2019. Tại P. họp: TP theo quyết định

Thứ Sáu

05/4/2019

   

7 giờ: khai mạc thi TN văn hóa phổ thông trình độ Trung cấp năm 2019

- Thi TN văn hóa phổ thông trình độ Trung cấp năm 2019

 

 Thi TN văn hóa phổ thông trình độ Trung cấp năm 2019

Thứ Bảy

06/4/2019

 Thi TN văn hóa phổ thông trình độ Trung cấp năm 2019

 

Các tin khác