Lịch công tác

Tuần thứ 03 (Từ ngày 21/01/2019 đến ngày 26/01/2019)

11:08 | 18/01/2019

Thứ, ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ Hai

21/01/2019

- 7 giờ: Chào cờ đầu tuần, Họp giao ban (P.họp).

* Khai thác Yến.

 

Thứ Ba

22/01/2019

 

 

 

 

- 13 giờ 30: Tư vấn tuyển sinh bộ đội xuất ngũ (Tp: BGH, P.ĐT).

- 14 giờ: Hiệu trưởng dự họp tại Hội Văn học - Nghệ thuật.

Thứ Tư

23/01/2019

 

 

 

 

- 15 giờ: Họp BGH với l/đ P.HCTC (Tại: P.họp).

Thứ Năm

24/01/2019

 

 

 

 

- 13 giờ 30: Đối thoại HSSV (Tại: Hội trường; Tp: BGH, l/đ các phòng, GVCN, HSSV).

Thứ Sáu

25/01/2019

 

 

 

 

- 14 giờ: Sát hạch GV thỉnh giảng dạy lái xe hạng B2 (Tp: Theo QĐ; Tại: TT.ĐTLX).

Thứ Bảy

26/01/2019

 

 

Các tin khác