Lịch công tác

Tuần thứ 08 - sau tết Kỷ Hợi (có bổ sung)

02:40 | 15/02/2019

Thứ, ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ Hai

18/02/2019

- 7 giờ: Chào cờ đầu tuần; Họp giao ban (P.họp).

- 8 giờ: Họp CB chủ chốt (Tp: BGH, CT.Công đoàn, BT Đoàn TN, l/đ P/K/TT).

 

Thứ Ba

19/02/2019

 

 

 

 

 

Thứ Tư

20/02/2019

 

 

 

 

 

Thứ Năm

21/02/2019

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

22/02/2019

 Đi công tác Hà Nội: Hiệu trưởng, TP. Đào tạo, Kế toán trưởng từ ngày 22-24/02/2019

- 14 giờ: Khảo sát, lựa chọn HSSV tham gia CLB kỹ năng vào đời (Tp, địa điểm: Theo KH).

Thứ Bảy

23/02/2019

 

 

Các tin khác