Lịch công tác

Tuần thứ 15 (Từ ngày 08/4/2019 đến ngày 13/4/2019)

04:18 | 05/04/2019


Thứ, ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ Hai

08/4/2019

- 7 giờ: Chào cờ đầu tuần (P.họp).

- 7 giờ: Chấm thi văn hóa Trung cấp Nghề (P.201).

- 9 giờ: Họp HĐ đánh giá tiết giảng của GV lái xe (Tại: TT.ĐTLX, Tp: Theo QĐ114).

- 14 giờ: Tham dự đánh giá tiết giảng của GV lái xe (Tại: TT.ĐTLX, Tp: Theo QĐ114).

- 14 giờ: Họp tại Hội đồng nhân dân tỉnh (Hiệu trưởng dự).

Thứ Ba

09/4/2019

 

 

Thứ Tư

10/4/2019

 

 

Thứ Năm

11/4/2019

 

 

Thứ Sáu

12/4/2019

 

 

Thứ Bảy

13/3/2019

 

 

Các tin khác