Lịch công tác

Tuần thứ 19 (Từ ngày 06/5/2019 đến ngày 11/5/2019)

04:35 | 04/05/2019
(có điều chỉnh-bổ sung)
  

Thứ, ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ Hai

06/5/2019

- 7 giờ: Chào cờ đầu tháng (Tại: Hội trường).

  16 giờ: Họp BCH Công Đoàn

Thứ Ba

07/5/2019

 

 

- 14 giờ:  Họp giao ban  
- Họp HĐ kỷ luật HSSV (Tại: P.họp; Tp: Theo QĐ).

Thứ Tư

08/5/2019

- 8 giờ: Hiệu trưởng dự họp tại Tỉnh ủy. 

- 14 giờ: Hiệu trưởng dự họp tại Sở LĐTB&XH.

Thứ Năm

09/5/2019

 7 giờ 30: Kiểm tra PCCC tại CS1, CS2: TP: P. Hiệu trưởng (Hương), P. CSVC-TBVT, P. HC-TC 

 

Thứ Sáu

10/5/2019

 - 14 giờ: Họp hội đồng xét duyệt đề cương khoa Điện – Điện lạnh, Khoa CNTT.

 

- 14 giờ: Họp giao ban (Tại: P.họp). (chuyển đột xuất vào chiều thứ ba)

- 15 giờ: Họp xét thi đua 6 tháng đầu năm học 2018-2019 (Tại: P.họp; Tp: Theo QĐ).

Thứ Bảy

11/5/2019

 

 

Các tin khác