Lịch công tác

Tuần thứ 23 (Từ ngày 03/6/2019 đến ngày 08/6/2019)

09:35 | 02/06/2019

Thứ, ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ Hai

03/6/2019

- 7 giờ: Chào cờ đầu tháng (Tại: Hội trường).

- 8 giờ: Họp xét điều kiện thi tốt nghiệp lớp lái xe hạng C – K78 (Tại: P.họp; Tp: Theo QĐ).

 

Thứ Ba

04/6/2019

 

 

- 14 giờ: Họp Đảng ủy (Tại: P.họp).

 

 

Thứ Tư

05/6/2019

 

 

 

 

 

Thứ Năm

06/6/2019

- 8 giờ: Họp Hội đồng Trường (Tp: Theo QĐ; Tại: P.họp).

 

 

Thứ Sáu

07/6/2019

  15 giờ: Tổ chức học quy chế thi cho học sinh các lớp Trung cấp KTCBMA (Tại: Hội trường; Tp:P.ĐT, K.KT-DL)

16 giờ:  họp hội đồng thi, Ban coi thi TN theo quyết định

         

Thứ Bảy

08/6/2019

Thi Tốt nghiệp các lớp KTCBMA (Cơ sở 1)Thi Tốt nghiệp các lớp KTCBMA (Cơ sở 2)

Thi Tốt nghiệp các lớp KTCBMA (Cơ sở 1)

                                                   Chủ Nhật, ngày 09/6/2019 Thi Tốt nghiệp các lớp KTCBMA (Cơ sở 2)Các tin khác