Lịch công tác

Tuần thứ 25 (Từ ngày 17/6/2019 đến ngày 22/6/2019)

04:08 | 14/06/2019

Thứ, ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ Hai

17/6/2019

- 7 giờ: Chào cờ đầu tuần (Tại: P.họp).

* Thi tốt nghiệp lớp lái xe hạng B2-K124.

 

Thứ Ba

18/6/2019

* Khai giảng lớp lái xe hạng B2-K128.

 

 

Thứ Tư

19/6/2019

* Thi lại tốt nghiệp lần 2 lớp lái xe hạng B2-K124.

 

 

Thứ Năm

20/6/2019

- 7 giờ 30: Họp xét nâng bậc lương 6 tháng đầu năm 2019 (Tại: P.họp; Tp: BGH, Công đoàn, Đoàn TN, l/đạo P/K/TT).

- 8 giờ 30: Họp xét thi đua tháng của năm học 2018-2019 (Tại: P.họp; Tp: BGH, Công đoàn, Đoàn TN, l/đạo P/K/TT).

 

 

Thứ Sáu

21/6/2019

- 7 giờ: Ban Giám hiệu đi chúc mừng Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

* Tổng lãnh sự quán Nga đến thăm trường (Tại: P.họp; Tp: BGH, l/đạo phòng, khoa) (sẽ Thông báo thời gian cụ thể sau)

 

Thứ Bảy

22/6/2019

 

 

Các tin khác