Lịch công tác

Tuần thứ 24 (Từ ngày 10/6/2019 đến ngày 15/6/2019) - có bổ sung

09:17 | 08/06/2019

.

Thứ, ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ Hai

10/6/2019

- 7 giờ: Chào cờ đầu tuần; Họp giao ban (Tại: P.họp).

 

 14 giờ: Họp xét hồ sơ mở lớp lái xe hạng: B2-K128, C-K82; điều kiện thi tốt nghiệp lớp lái xe B2-K124 (Tại: P.họp; Tp: Theo QĐ).

Thứ Ba

11/6/2019

 * Thi tốt nghiệp lớp lái xe hạng C-K78.

 

Thứ Tư

12/6/2019

         

- 7 giờ 30: Dự Hội thảo khoa học tại Pytopia (c. Hương-PHT dự).

- 8 giờ 30: Dự tập huấn tại CĐ Công thương miền Trung (Tp: Ban chủ nhiệm xây dựng Danh mục TBĐT).

 

Thứ Năm

13/6/2019

 * Thi lại tốt nghiệp lớp lái xe hạng C-K78.

 

Thứ Sáu

14/6/2019

- 8 giờ: Làm việc với CĐ Kinh tế kỹ thuật Lâm Đồng (Tại: P.họp; Tp: BGH, ĐT, HCTC).

 

Thứ Bảy

15/6/2019

 

 

Các tin khác