Tin tức

Sơ kết công tác phối hợp đào tạo nghề và giải quyết việc làm

04:27 | 13/07/2022
Trường cao đẳng Nghề Phú Yên vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác phối hợp giữa nhà trường và Ban quản lý Khu Kinh tế Phú Yên trong công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm giai đoạn 2019-2022.

(Hình: Lãnh đạo Trường cao đẳng Nghề Phú Yên và Ban quản lý Khu Kinh tế Phú Yên tặng hoa cảm ơn các doanh nghiệp đã phối hợp giải quyết việc làm cho sinh viên ra trường. Ảnh: QUỲNH MAI)

  Sau hơn 3 năm thực hiện kế hoạch phối hợp, hai đơn vị đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Chương trình phối hợp đã phát huy được năng lực, thế mạnh của mỗi bên nhằm khai thác và tận dụng hiệu quả các tiềm năng về cơ sở vật chất, con người, chuyên môn trong việc đào tạo nguồn lao động chất lượng. Chương trình mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nghề, đào tạo nghề đúng với nhu cầu doanh nghiệp, gắn kết giữa đào tạo và giải quyết việc làm, đáp ứng nhu cầu lao động của doanh nghiệp tại khu kinh tế và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

  Dịp này, Trường cao đẳng Nghề Phú Yên cũng tiến hành ký kết với nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh về đào tạo và giải quyết việc làm, mở ra nhiều cơ hội cho học sinh - sinh viên về môi trường thực tập năng động với thiết bị hiện đại cũng như giải quyết việc làm sau khi ra trường.

(báo PY online QUỲNH MAI)

https://baophuyen.vn/79/280724/truong-cao-dang-nghe-phu-yen--so-ket-cong-tac-phoi-hop-dao-tao-nghe-va-giai-quyet-viec-lam.html

Các tin khác