Tin tức

Hoạt động TDTT chào mừng tháng Công nhân năm 2022

10:45 | 28/05/2022

 Trường Cao đẳng Nghề Phú Yên phối hợp TT GDNN-GDTX Huyện Tây hoà, Phú Hoà, Tuy An. Tổ chức Hội thao Đoàn viên, Viên chức, NLĐ năm 2022. Đây là hoạt động thường niên  của CĐ cơ sơ Trường  Cao đẳng Nghề  Phú Yên 

 

Các tin khác