Thông tin tuyển sinh

Thông báo mở lớp KT chế biến món ăn

08:57 | 29/08/2019

Thời gian đào tạo 2 tháng;

Trình độ sơ cấp nghề;

Học phí: 1.600.000đ/HV;

Liên hệ: 02573843192

Các tin khác