Thông tin tuyển sinh

TB 84/CĐN v/v dời ngày tập trung làm thủ tục nhập học HSSV khóa mới (khóa 21) để phòng chống dịch Covid-19

08:59 | 16/07/2021
Theo thông báo này, học sinh khóa mới sẽ tập trung vào ngày 04/08/2021 để làm thủ tục nhập học...

Xem file đính kèm

Các tin khác