Thông báo

Thông báo học sinh, sinh viên nghỉ học tránh bão số 6

04:01 | 08/11/2019

THÔNG BÁO

(Số 162  /TB-CĐN, ngày 8 tháng  11  năm 2019)

Về việc cho học sinh, sinh viên nghỉ học tránh bão số 6

         

        Căn cứ diễn biến phức tạp của cơn bão số 6 hiện nay tại thành phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên.

Ban Giám Hiệu trường Cao đẳng Nghề Phú Yên  Thông báo đến  toàn thể học sinh, sinh viên nhà trường tạm nghỉ học để tránh bão theo lịch sau:

-         Thứ hai, ngày 11 tháng 11 năm 2019: nghỉ cả ngày;

-         Thứ ba, ngày 12 tháng 11 năm 2019: nghỉ buổi sáng.

Đề nghị các Phòng, Khoa, Giảng viên, Học sinh sinh viên thực hiện nghiêm túc tinh thần thông báo./.
Các tin khác