THÔNG TIN

Hướng dẫn cài đặt phần mềm Zoom.

11:49 | 18/04/2020

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ THAM GIA VÀO PHÒNG ZOOM TRÊN PHẦN MỀM ZOOM HỌC TRỰC TUYẾN

  1. Trên máy tính Laptop, máy tính để bàn (PC):

Trên trình duyện WEB, truy cập vào đường dẫn: https://zoom.us/download.

Bấm vào nút Download như mục 1

Sau khi tải về, nhấn vào để mở file cài đặt (ZoomInstaller.exe), chờ một lúc để phần mềm tự động cài vào máy.

Description: https://s.dowload.vn/data/image/2020/02/19/hoc-truc-tuyen-Zoom-caidat.png

Sau khi cài đặt xong, mở ứng dụng Zoom, Nút Join a meeting như mục 2 (dành cho học sinh hoặc người tham gia).

Sau đó nhập mã số mà người đã mời bạn cung cấp để tham gia vào phòng Zoom tại mục 3. Nhập họ và tên của bạn tại mục 4.