TIN TUYỂN DỤNG

Cần Tuyển dụng 23 vị trí làm việc, nhiều trình độ và chuyên môn khác nhau

08:36 | 02/12/2019

TỔNG CÔNG TY ĐÔNG BẮC

CÔNG TY KINH DOANH THAN

ĐÔNG BẮC MIỀN NAM

 

(Số 423/MN-TC-CTHC V/v tuyển dụng lao động; Thủ Đức, ngày 02 tháng 12 năm 2019)

Căn cứ vào nhiệm vụ và Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty cuối năm 2019 và đầu năm 2020;

Căn cứ Kế hoạch tuyển dụng lao động 2020 của Công ty

Công ty Kinh doanh than Đông Bắc miền Nam xin thông báo kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2020 cụ thể như sau:

I.  SỐ LƯỢNG VÀ VỊ TRÍ CẦN TUYỂN DỤNG

TT

Chức danh, vị trí

Mô tả công việc

Số lượng

Trình độ chuyên môn

Vị trí làm việc

TG tuyển dụng

1

Nhân viên an toàn

Thực hiện công tác AT-VSLĐ, PCCN, PCGNTT-TKCN của Trạm

04 Nam

Tốt nghiệp trình độ cao đẳng  AT- BHLĐ hoặc tương đương trở lên

 Cảng Bắc Vân Phong- Khánh Hòa

 Tháng 02/2020

2

Thủ kho

Thực hiện công tác giao, nhận hàng hóa; tổng hợp, báo cáo hàng hóa xuất, nhập qua kho và quản lý kho theo quy định

08 Nam

Tốt nghiệp trình độ trung cấp trở lên

Cảng Bắc Vân Phong- Khánh Hòa

Tháng 02/2020

3

Vận hành cân

Vận hành cân thực hiện các nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu sản xuất của Công ty

08 Nam

Tốt nghiệp trình độ trung cấp kinh tế trở lên, thành thạo máy vi tính.

Cảng Bắc Vân Phong- Khánh Hòa

Tháng 02/2020

4

Vận hành băng tải

Vận hành băng tải than thực hiện các nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu sản xuất của Công ty

15 Nam

Tốt nghiệp trung cấp điện công nghiệp trở lên

Cảng Bắc Vân Phong- Khánh Hòa

Tháng 02/2020

5

Vận hành cẩu

Vận hành cẩu thực hiện các nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu sản xuất của Công ty

06 Nam

Tốt nghiệp THPT trở lên, đã qua đào tạo vận hành cẩu cảng biển chuyên dụng

Cảng Bắc Vân Phong- Khánh Hòa

Tháng 02/2020

6

Vận hành máy xúc (lật)

Vận hành máy xúc thực hiện các nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu sản xuất của Công ty

10 Nam

Tốt nghiệp sơ cấp vận hành máy xúc

Cảng Bắc Vân Phong- Khánh Hòa

Tháng 02/2020

7

Lái xe tải

Vận hành xe tải chở than, thực hiện các nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu sản xuất của Công ty

10 Nam

 

Tốt nghiệp THPT trở lên, có bằng lái xe ôtô hạng C trở lên.

 

Cảng Bắc Vân Phong- Khánh Hòa

Tháng 02/2020

8

Nhân viên KCS

Xác định mẫu khách quan của từng lô hàng và giám định sản phẩm trong nội bộ Công ty.

05 Nam

Tốt nghiệp sơ cấp giám định chất lượng than trở lên.

Cảng Bắc Vân Phong- Khánh Hòa

Tháng 02/2020

9

Thợ sửa chữa

Gia công sửa chữa, lắp giáp thay thế bảo đảm tình trạng kỹ thuật xe, máy và các thiết bị khác phục vụ yêu cầu sản xuất chế biến, tiêu thụ của Công ty

05 Nam

Tốt nghiệp trung cấp nghề sửa chữa ô tô, máy móc, thiết bị…

Cảng Bắc Vân Phong- Khánh Hòa

Tháng 02/2020

10

Bảo vệ

Bảo vệ nhà điều hành, các kho và khu vực sinh hoạt chung

04 Nam

Tốt nghiệp THPT trở lên

Cảng Bắc Vân Phong- Khánh Hòa

Tháng 02/2020

11

Lái xe con

Lái xe con chở CBCNV, mua đồ thực phẩm

02 Nam

Tốt nghiệp sơ cấp lái xe hạng B trở lên

Cảng Bắc Vân Phong- Khánh Hòa

Tháng 02/2020

12

Nấu ăn

Nấu ăn

03

Tốt nghiệp THPT trở lên

Cảng Bắc Vân Phong- Khánh Hòa

Tháng 02/2020

13

Tạp vụ

Vệ sinh khu vực sinh hoạt chung

01

Tốt nghiệp THPT trở lên

Cảng Bắc Vân Phong- Khánh Hòa

Tháng 02/2020

II. CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

- Thời gian làm việc: Theo nội quy lao động của Công ty và theo quy định của Bộ luật lao động.

- Tiền lương và thu nhập:

+ Tiền lương: Đảm bảo tiền lương bình quân cho CBCNV cao hơn so với mức lương hiện tại của các doanh nghiệp trong khu vực từ 5-7% theo vị trí và ngành nghề của lao động.

+ Thu nhập khác: Ăn ca; thưởng hoàn thành nhiệm vụ, thưởng các ngày lễ lớn của đất nước và ngày truyền thống của đơn vị…

- Các chế độ khác:

+ Được bố trí nơi ăn, ở tại nơi làm việc.

+ Tham gia BHXH, BHYT và BHTN theo quy định.

+ Đi tham quan nghỉ mát.

+ Được hỗ trợ thanh toán chi phí đi phép năm, về quê ăn tết . Ngoài ra sau 2 tháng 10 ngày làm việc, CBCNV được hỗ trợ tiền xe ô tô về thăm gia đình 01 lần.

Vậy Công ty Kinh doanh than Đông Bắc miền Nam xin thông báo và kính đề nghị Quý trường tạo điều kiện, giúp đỡ Công ty tìm kiếm nguồn lao động theo nhu cầu của đơn vị./.


TT

Chức danh, vị trí

Mô tả công việc

Số lượng

Trình độ chuyên môn

Vị trí làm việc

TG tuyển dụng

1

Nhân viên an toàn

Thực hiện công tác AT-VSLĐ, PCCN, PCGNTT-TKCN của Trạm

04 Nam

Tốt nghiệp trình độ cao đẳng  AT- BHLĐ hoặc tương đương trở lên

 Cảng Bắc Vân Phong- Khánh Hòa

 Tháng 02/2020

2

Thủ kho

Thực hiện công tác giao, nhận hàng hóa; tổng hợp, báo cáo hàng hóa xuất, nhập qua kho và quản lý kho theo quy định

08 Nam

Tốt nghiệp trình độ trung cấp trở lên

Cảng Bắc Vân Phong- Khánh Hòa

Tháng 02/2020

3

Vận hành cân

Vận hành cân thực hiện các nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu sản xuất của Công ty

08 Nam

Tốt nghiệp trình độ trung cấp kinh tế trở lên, thành thạo máy vi tính.

Cảng Bắc Vân Phong- Khánh Hòa

Tháng 02/2020

4

Vận hành băng tải

Vận hành băng tải than thực hiện các nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu sản xuất của Công ty

15 Nam

Tốt nghiệp trung cấp điện công nghiệp trở lên

Cảng Bắc Vân Phong- Khánh Hòa

Tháng 02/2020

5

Vận hành cẩu

Vận hành cẩu thực hiện các nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu sản xuất của Công ty

06 Nam

Tốt nghiệp THPT trở lên, đã qua đào tạo vận hành cẩu cảng biển chuyên dụng

Cảng Bắc Vân Phong- Khánh Hòa

Tháng 02/2020

6

Vận hành máy xúc (lật)

Vận hành máy xúc thực hiện các nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu sản xuất của Công ty

10 Nam

Tốt nghiệp sơ cấp vận hành máy xúc

Cảng Bắc Vân Phong- Khánh Hòa

Tháng 02/2020

7

Lái xe tải

Vận hành xe tải chở than, thực hiện các nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu sản xuất của Công ty

10 Nam

 

Tốt nghiệp THPT trở lên, có bằng lái xe ôtô hạng C trở lên.

 

Cảng Bắc Vân Phong- Khánh Hòa

Tháng 02/2020

8

Nhân viên KCS

Xác định mẫu khách quan của từng lô hàng và giám định sản phẩm trong nội bộ Công ty.

05 Nam

Tốt nghiệp sơ cấp giám định chất lượng than trở lên.

Cảng Bắc Vân Phong- Khánh Hòa

Tháng 02/2020

9

Thợ sửa chữa

Gia công sửa chữa, lắp giáp thay thế bảo đảm tình trạng kỹ thuật xe, máy và các thiết bị khác phục vụ yêu cầu sản xuất chế biến, tiêu thụ của Công ty

05 Nam

Tốt nghiệp trung cấp nghề sửa chữa ô tô, máy móc, thiết bị…

Cảng Bắc Vân Phong- Khánh Hòa

Tháng 02/2020

10

Bảo vệ

Bảo vệ nhà điều hành, các kho và khu vực sinh hoạt chung

04 Nam

Tốt nghiệp THPT trở lên

Cảng Bắc Vân Phong- Khánh Hòa

Tháng 02/2020

11

Lái xe con

Lái xe con chở CBCNV, mua đồ thực phẩm

02 Nam

Tốt nghiệp sơ cấp lái xe hạng B trở lên

Cảng Bắc Vân Phong- Khánh Hòa

Tháng 02/2020

12

Nấu ăn

Nấu ăn

03

Tốt nghiệp THPT trở lên

Cảng Bắc Vân Phong- Khánh Hòa

Tháng 02/2020

13

Tạp vụ

Vệ sinh khu vực sinh hoạt chung

01

Tốt nghiệp THPT trở lên

Cảng Bắc Vân Phong- Khánh Hòa

Tháng 02/2020

Các tin khác