THÔNG TIN

Thông báo chào hàng cạnh tranh thiết bị công nghệ thông tin: FireWall

05:01 | 30/07/2019

Nhà Trường cần mua thiết bị Công nghệ thông tin:

Tên thiết bị: FireWall Cisco: Asa5508-K9

Số lượng: 01

Mở báo giá lúc: 14g ngày 02/8/2019

Tại Văn phòng Trường CĐN Phú Yên