THÔNG TIN

Tuần thứ 08 (Từ ngày 17/02/2020 đến ngày 23/02/2020)

03:33 | 14/02/2020

Thứ, ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ Hai

17/02/2020

-7h00: Chào cờ, Sinh hoạt lớp

 

Thứ Ba

18/02/2020

-8h00: Hội nghị về quy trình nhân sự Đảng ủy Khóa III.

TP. Theo Kế hoạch số 09-KH/CĐNPY (có thông báo cụ thể)

Hiệu trưởng dự Đại hội điểm.

(Từ chiều 18/2 đến hết ngày 19/02/2020)

Thứ Tư

19/02/2020

 

 

Thứ Năm

20/02/2020

 

 

Thứ Sáu

21/02/2020

 

- 15h00: Họp giao ban

- Xét HSSV thôi học năm học: 2019-2020

Thứ Bảy

22/02/2020

 

 

Chủ nhật

23/02/2019