THÔNG TIN

03:23 | 07/11/2019

THÔNG BÁO

Triệu tập Đoàn viên, thanh niên tham gia Phiên tòa giả định với chủ đề Tuyên truyền phòng, chống ma túy học đường, hưởng ứng Ngày  Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

-------

 Ban chấp hành Đoàn Trường Cao đẳng nghề Phú Yên thông báo triệu tập đoàn viên, thanh niên và giáo viên chủ nhiệm lớp có tham gia của Khoa, cụ thể như sau:

          1. Thời gian: Vào lúc 7h00, ngày 09/11/2019 (thứ 7)

          2. Địa điểm: Hội trường Trường Cao đẳng nghề Phú Yên

3. Nội dung:

 - Tổ chức phiên tòa có tình huống giả định nội dung về phòng, chống ma túy học đường.

 - Tổ chức tư vấn, cùng nhau trao đổi, tìm hiểu kiến thức pháp luật cơ bản sau phiên tòa giả định, đặt câu hỏi kiểm tra cho các đoàn viên, thanh niên. Qua đó đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền pháp luật và nâng cao nhận thức, định hướng hành vi đoàn viên, thanh niên.

4. Thành phần và số lượng tham gia:

Số lượng là 200 đoàn viên, thanh niên là học sinh, sinh viên và giáo viên chủ nhiệm lớp của các Khoa.

              - Khoa Kinh Tế- Du lịch: 40 ĐVTN

    - Khoa Cơ khí động lực: 40 ĐVTN 

  -  Khoa CNTT: 20 ĐVTN

  - Khoa May: 10 ĐVTN

  - Khoa CNTP: 20 ĐVTN

  - Khoa Điện- Điện Lạnh: 40 ĐVTN

  -  Khoa Cơ khí chế tạo: 30 ĐVTN

          Yêu cầu: Trưởng khoa sắp xếp và phân công học sinh, sinh viên các lớp và giáo viên chủ nhiệm lớp tham gia đầy đủ.

Đây là hoạt động có ý nghĩa, nhằm giáo dục, tuyên truyền hiểu biết về pháp luật, tuân thủ các quy định về pháp luật, đặc biệt là phòng, chống ma túy trong học đường. Ban chấp hành đoàn trường rất mong các Khoa thông báo rộng rãi để đoàn viên, thanh niên của Khoa hưởng ứng tham gia./.