THÔNG TIN

Kết quả điểm kiểm tra năng lực thực hành kỳ xét tuyển viên chức năm 2019

02:45 | 22/11/2019

Kết quả điểm kiểm tra năng lực thực hành kỳ xét tuyển viên chức năm 2019 tại trường Cao đẳng Nghề Phú Yên

KQ thi viên chức năm 2019 .pdf