Thông báo chung

Kế hoạch gặp mặt đầu năm Kỷ Hợi

08:36 | 31/01/2019

1/ Thời gian: 7g00, Mùng 7 âm lịch

2/ Địa điểm: tại hội trường

3/ Thành phần: Toàn thể CC, VC và người lao động.

Tải file kế hoạch só 04 tại đây: KH04-CĐN tổ chức gặp mặt đầu xuấn kỷ hợi 2019.pdf

Các tin khác