THÔNG TIN

Tuần thứ 12 (Từ ngày 16/03/2020 đến ngày 22/03/2020)

09:39 | 14/03/2020

Thứ, ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ Hai

16/03/2020

-7h00: Chào cờ.

 

 .

Thứ Ba

17/03/2020

 

 

Thứ Tư

18/03/2020

 

 

Thứ Năm

19/03/2020

09h00: Họp Ban Giám hiệu (về rà soát

điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chức danh Hiệu trưởng giai đoạn 2015-2020, 2020-2025)

 

Thứ Sáu

20/03/2020

 

- 14h00. Hội nghị Cán bộ chủ chốt về rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chức danh Hiệu trưởng giai đoạn 2015-2020, 2020-2025. (TP: Trưởng, phó các đơn vị trực thuộc, CTCĐ, Bí thư Đoàn TN.);

-15h00: Họp giao ban

Thứ Bảy

21/03/2020

 

 

Chủ nhật

22/03/2019