THÔNG TIN

THÔNG BÁO KHẨN về việc cho HSSV, học viên nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

04:59 | 09/03/2020
Học sinh, sinh viên, học viên toàn trường nghỉ học từ ngày 10/03/2020 (thời gian học lại sẽ thông báo sau).

THÔNG BÁO

(Số : 47 /TB-CĐN, ngày 09  tháng 03 năm  2020)

Về việc cho HSSV, học viên nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thực hiện Công văn số 1023 UBND-KGVX ngày 03/03/2020 của UBND tỉnh Phú Yên về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học, ký túc xá

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 diễn ra trên toàn quốc. Trường Cao đẳng Nghề Phú Yên thông báo cho HSSV, học viên nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra và thực hiện một số nội dung sau:

       1. Học sinh, sinh viên, học viên toàn trường nghỉ học từ ngày 10/03/2020 (thời gian học lại sẽ thông báo sau). Các đơn vị phối hợp với Phòng Đào tạo xây dựng kế hoạch học bù cho HSSV, học viên để đảm bảo chương trình và tiến độ đào tạo.

       2. Các Phòng, Khoa, Trung tâm, CBVC-NLĐ, GVCN, HSSV, học viên tiếp tục chủ động phòng ngừa dịch bệnh; thường xuyên theo dõi nắm tình hình dịch bệnh và phối hợp các đơn vị y tế có biện pháp xử lý kịp thời.

       3. Lãnh đạo các Phòng, Khoa, Trung tâm, Ký túc xá huy động toàn bộ lực lượng CBVC-NLĐ, Giáo viên (Giảng viên) tập trung dọn dẹp, vệ sinh, sát khuẩn các khu vực đơn vị mình quản lý để phòng, chống dịch.

       4.  Kịp thời báo cáo những trường hợp bất thường cho Phòng Hành chính – Tổ chức (Điện thoại: 0982200355) để báo cáo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của Nhà trường kịp thời chỉ đạo, giải quyết.

         Đề nghị lãnh đạo các Phòng, Khoa, Trung tâm, BQL Ký túc xá, CBVC-NLĐ, Giáo viên chủ nhiệm và Học sinh, sinh viên, học viên các lớp thực hiện nghiêm túc thông báo này./.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)      

Đăng Văn Lái