THÔNG TIN

TB về việc ủy quyền làm giấy Quyết toán thuế năm 2019

03:29 | 03/03/2020
Toàn thể CBCNVC, GV làm giấy ủy quyền quyết toán thuế 2019, hạn cuối ngày 13/3/2020
Mẫu giấy ủy quyền (file kèm)