THÔNG TIN

Tuần thứ 07 (Từ ngày 10/02/2020 đến ngày 16/02/2020) update

03:32 | 04/02/2020
 

Thứ, ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ Hai

10/02/2020

-7h00: Chào cờ đầu tuần

( HSSV nghỉ học từ ngày 10 – 16/02/2020)

 

Thứ Ba

11/02/2020

 

-14h30: Hội nghị khoa học

(dời qua tuần sau)

Thứ Tư

12/02/2020

 

 

Thứ Năm

13/02/2020

 

-15h00: Họp giao ban

Thứ Sáu

14/02/2020

 

 

Thứ Bảy

15/02/2020

 

 

Chủ nhật

16/02/2019