THÔNG TIN

Nhiều sáng kiến từ thực tiễn của Nhà trường đã phục vụ tốt nhiệm vụ chống dịch Covid-19

10:16 | 25/03/2020

Cuộc chiến chống dịch CoVid-19 còn kéo dài, Trường Cao đẳng Nghề Phú Yên vận dụng tốt các nguồn lực để ứng phó với những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, cũng trong quá trình đó rất nhiều sáng kiến được đưa ra từ chính thực tiễn hoạt động của Nhà trường nhằm phục vụ tốt nhất nhiệm vụ chống dịch (Thiết bị rửa tay sát khuẩn tự động; Pha chế Dung dịch sát khuẩn; May khẩu trang vải)