Liên hệ

03:05 | 03/04/2017

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ PHÚ YÊN

Địa chỉ : 276 Trường Chinh - Phường 7-TP Tuy hoà- Phú Yên
Điện Thoại :
0257. 3842328
Fax: 
0257.3842537

Email : caodangnghephuyen@cdnpy.edu.vn

Website: cdnpy.edu.vn