Đoàn thanh niên

Tuổi trẻ Trường Cao đẳng Nghề Phú Yên tình nguyện, sáng tạo vì cộng đồng

09:59 | 24/03/2020
Đoàn Trường Cao đẳng Nghề Phú Yên đã thực hiện Video: “VŨ ĐIỆU RỬA TAY – GHEN CÔ VY” Thể hiện tinh thần xung kích: “Tuổi trẻ Trường Cao đẳng Nghề Phú Yên tình nguyện, sáng tạo vì cộng đồng”.

Nhằm tuyên truyền ý thức phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong toàn thể Đoàn viên, Thanh niên Nhà trường. Đoàn Trường Cao đẳng Nghề Phú Yên đã thực hiện Video: “VŨ ĐIỆU RỬA TAY – GHEN CÔ VY” Thể hiện tinh thần xung kích: “Tuổi trẻ Trường Cao đẳng Nghề Phú Yên tình nguyện, sáng tạo vì cộng đồng”.