THÔNG TIN

Tuần thứ 13 (Từ ngày 23/03/2020 đến ngày 29/03/2020)

12:02 | 21/03/2020

 

Thứ, ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ Hai

23/03/2020

 

Thứ Ba

24/03/2020

 

 

15g: họp Đảng ủy

Thứ Tư

25/03/2020

 

Thứ Năm

26/03/2020

 

Thứ Sáu

27/03/2020

 

- 15h00: Họp giao ban

- Xét thi đua tháng 3/2020 và thi đua tháng 12/2019 của các Khoa.

Thứ Bảy

28/03/2020

 

Chủ nhật

29/03/2019