Chương trình Trung Cấp

11:18 | 23/08/2018

Nghề Quản trị Mạng máy tính (hệ 2,5 năm, dành cho HS tốt nghiệp lớp 9)

Nghề Quản trị Mạng máy tính (hệ 1,5 năm; dành cho HS học hết hớp 12)

Nghề Kỹ thuật Sửa chữa- Lắp ráp máy tính (dành cho HS tốt nghiệp lớp 9)

Nghề Kỹ thuật Sửa chữa- Lắp ráp máy tính (dành cho HS học hết lớp 12)

Nghề Cắt gọt Kim loại (hệ 2,5 năm, dành cho HS tốt nghiệp lớp 9)

Nghề Cắt gọt Kim loại (hệ 1,5 năm, dành cho HS học hết lớp 12)

Nghề Chế tạo thiết bị cơ khí (hệ 2,5 năm; dành cho HS tốt nghiệp lớp 9)

Nghề Chế tạo thiết bị cơ khí (hệ 1,5 năm; dành cho HS học hết lớp 12)

Nghề Hàn (hệ 2,5 năm; dành cho HS tốt nghiệp lớp 9)

Nghề Hàn (hệ 1,5 năm; dành cho HS học hết lớp 12)

Nghề Công nghệ Ô tô (hệ 2,5 năm; dành cho HS tốt nghiệp lớp 9)

Nghề Công nghệ Ô tô  (hệ 1,5 năm; dành cho HS học hết lớp 12)

Nghề Chế biến thực phẩm (hệ 2,5 năm; dành cho HS tốt nghiệp lớp 9)

Nghề  Kiểm nghiệm Chất lượng lương thực- thực phẩm (hệ 1,5 năm; dành cho HS học hết lớp 12)

Nghề  Kiểm nghiệm Chất lượng lương thực- thực phẩm (hệ 2,5 năm; dành cho HS tốt nghiệp lớp 9)

Nghề Chế biến món ăn (hệ 1,5 năm; dành cho HS học hết lớp 12)

Nghề Chế biến món ăn (hệ 2,5 năm; dành cho HS tốt nghiệp lớp 9)

Nghề Quản trị khách sạn (hệ 1,5 năm; dành cho HS học hết lớp 12)

Nghề Quản trị khách sạn (hệ 2,5 năm; dành cho HS tốt nghiệp lớp 9)

Nghề Điện công nghiệp (hệ 1,5 năm; dành cho HS học hết lớp 12)

Nghề Điện công nghiệp (hệ 2,5 năm; dành cho HS tốt nghiệp lớp 9)

Nghề Nghề Vận hành-sữa chữa thiết bị lạnh (hệ 1,5 năm; dành cho HS học hết lớp 12)

Nghề Nghề Vận hành-sữa chữa thiết bị lạnh (hệ 2,5 năm; dành cho HS tốt nghiệp lớp 9)