Thời Khóa Biểu

Lịch học, lịch thi lớp lái xe ô tô hạng B2, khóa 133

03:33 | 31/10/2019

KẾ HOẠCH

PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN DẠY LÝ THUYẾT, CHỦ NHIỆM;

LỊCH HỌC, LỊCH THI

LỚP LÁI XE Ô TÔ HẠNG B2, KHÓA 133.

 

I. PHẦN LÝ THUYẾT:

1.Kế hoạch giảng dạy :

TT

Giáo viên

phụ trách

Môn học

Số giờ

Thời gian

Ghi chú

1

Bùi Vĩnh Đông

Kỹ thuật lái xe

24

Từ 18/11 ÷ 21/11/19

 

2

Bùi Vĩnh Đông

Nghiệp vụ vận tải

16

Từ 22/11 ÷ 25/11/19

 

3

Bùi Vĩnh Đông

Đạo đức lái xe&VH giao thông

20

Từ 25/11 ÷ 28/11/19

 

4

Bùi Vĩnh Đông

Cấu tạo & SC thông thường

18

Từ 29/11 ÷ 02/12/19

 

5

Nguyễn T Hồng Hoa

Luật giao thông đường bộ

90

Từ 03/12 ÷ 19/12/19

 

Ghi chú:  Thời gian học: Sáng  7h 30;   Chiều : 13 h 30

Địa điểm:Phòng học lý thuyết Lái xe (Địa chỉ:278,Trường Chinh-P9-Tp.Tuy Hòa-Phú Yên)

2. Kế hoạch thi: 

Giáo viên dạy môn học tổ chức thi kết thúc môn vào cuối thời gian trong lịch môn học

* Chú ý: Khi đi thi nhớ mang theo Thẻ HỌC VIÊN  hoặc giấy chứng minh nhân dân.

II. PHẦN THỰC HÀNH:

+ Học viên theo dõi kết quả 5 môn học lý thuyết (sẽ có sau khi thi môn Luật cuối cùng) và cập nhật Lịch Ôn,Thi lại lần 2 để thi lại những môn học có điểm tổng kết môn học nhỏ hơn 5 điểm, trên các bảng thông báo của TTĐT Lái xe.

+ Học viên đủ điều kiện học Thực hành (phải có ít nhất 2 môn học Kỹ thuật lái xe và Luật Giao thông đường bộ đạt điểm tổng kết môn học từ 5 điểm trở lên, hoàn thành đóng học phí toàn khóa) sẽ họcThực hành lái xe vào ngày 23/12/2019.

+ Học viên đóng học phí đợt 2 (hạng B2: 4.250.000đ) trước ngày thi lại lần 2 (nộp HP tại phòng Kế hoạch Tài vụ- trường Cao đẳng Nghề Phú Yên 276 Trường Chinh-P7- Tp.Tuy Hòa-PY).

+ Học viên đủ điều kiện thi Tốt nghiệp: 5 môn lý thuyết và môn Thực hành lái xe phải đạt yêu cầu (điểm tổng kết môn học từ 5 điểm trở lên)

+ HỌC THỰC HÀNH TỪ :                ngày   23/12/2019    đến ngày   19/03/2020.

III. PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: Trần Quốc Hoan ; Số ĐT: 0905.643.839
Các tin khác