Thời Khóa Biểu

08:16 | 03/05/2019
LỊCH HỌC, LỊCH THI LỚP LÁI XE Ô TÔ HẠNG: NH E - 2 BẬC, KHÓA 27.

KẾ HOẠCH

PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN DẠY LÝ THUYẾT, CHỦ NHIỆM;

LỊCH HỌC, LỊCH THI

LỚP LÁI XE Ô TÔ HẠNG: NH E - 2 BẬC, KHÓA 27.

 

I. PHẦN LÝ THUYẾT:

1.Kế hoạch giảng dạy :

TT

Giáo viên

phụ trách

Môn học

Số giờ

Thời gian

Ghi chú

1

Bùi Vĩnh Đông

Kiến thức mới về xe nâng hạng

8

02/05 ÷ 03/05/2019

 

2

Bùi Vĩnh Đông

Nghiệp vụ vận tải

8

03/05 ÷ 04/05/2019

 

3

Bùi Vĩnh Đông

Đạo đức lái xe&VH giao thông

20

04/05 ÷ 07/05/2019

 

4

Nguyễn Thị Hồng Hoa

Luật giao thông đường bộ

20

08/05 ÷ 11/05/2019

 

Ghi chú:  Thời gian học: Sáng  7h 30;   Chiều : 13 h 30

Địa điểm:  Phòng học lý thuyết Lái xe (dãy phòng học lý thuyết 280 Trường Chinh-P9-Tp.Tuy Hòa-Phú Yên sau lưng Khu ký túc xá Trường Cao đẳng nghề Phú Yên).

2. Kế hoạch thi

Giáo viên dạy môn học tổ chức thi kết thúc môn vào cuối thời gian trong lịch môn học

* Chú ý: Khi đi thi nhớ mang theo Thẻ HỌC VIÊN  hoặc giấy chứng minh nhân dân.

II. PHẦN THỰC HÀNH:

+ Học viên theo dõi kết quả 4 môn học lý thuyết (sẽ có sau khi thi môn Luật cuối cùng) và cập nhật Lịch Ôn,Thi lại lần 2 để thi lại những môn học có điểm tổng kết môn học nhỏ hơn 5 điểm, trên các bảng thông báo của TTĐT Lái xe.

+ Học viên đủ điều kiện học Thực hành (phải có ít nhất 2 môn học Kiến thức mới về xe nâng hạng và Luật Giao thông đường bộ đạt điểm tổng kết môn học từ 5 điểm trở lên, hoàn thành đóng học phí toàn khóa) sẽ họcThực hành lái xe vào ngày 21/05/2019.

+ Học viên đóng học phí toàn khóa  Nâng hạng 2 Bậc: 5.500.000đ; theo danh sách xét tuyển  trước khi nhập học   (nộp HP tại phòng Kế hoạch Tài vụ- trường Cao đẳng Nghề Phú Yên 276 Trường Chinh-P7- Tp.Tuy Hòa-PY).

+ Học viên đủ điều kiện thi Tốt nghiệp: 4 môn lý thuyết và môn Thực hành lái xe phải đạt yêu cầu (điểm tổng kết môn học từ 5 điểm trở lên)

+ HỌC THỰC HÀNH TỪ :        ngày  21/05/2019   đến ngày     30/06/2019.

III. PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM:      Trần Du Tùng;        Số ĐT: 0935559019

.
Các tin khác