Thời Khóa Biểu

08:16 | 03/05/2019
LỊCH HỌC, LỊCH THI LỚP LÁI XE Ô TÔ HẠNG C, KHÓA 81

KẾ HOẠCH

PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN DẠY LÝ THUYẾT, CHỦ NHIỆM;

LỊCH HỌC, LỊCH THI

LỚP LÁI XE Ô TÔ HẠNG C, KHÓA 81.

 

I. PHẦN LÝ THUYẾT:

1.Kế hoạch giảng dạy :

TT

Giáo viên

phụ trách

Môn học

Số giờ

Thời gian

Ghi chú

1

Bùi Vĩnh Đông

Đạo đức và Văn hóa giao thông

20

Từ 14/05 ÷ 17/05/19

 

2

Bùi Vĩnh Đông

Nghiệp vụ vận tải

16

Từ 18/05 ÷ 21/05/19

 

3

Bùi Vĩnh Đông

Kỹ thuật lái xe

24

Từ 21/05 ÷ 24/05/19

 

4

Bùi Vĩnh Đông

Cấu tạo và sữa chữa thông thường

18

Từ 25/05 ÷ 28/05/19

 

5

Nguyễn Thị Hồng Hoa

Luật giao thông đường bộ

90

Từ 29/05 ÷ 14/06/19

 

Ghi chú:  Thời gian học: Sáng  7h 30;   Chiều : 13 h 30

Địa điểm:  Phòng học lý thuyết Lái xe (dãy phòng học lý thuyết 280 Trường Chinh-P9-Tp.Tuy Hòa-Phú Yên sau lưng Khu ký túc xá Trường Cao đẳng nghề Phú Yên).

2. Kế hoạch thi

Giáo viên dạy môn học tổ chức thi kết thúc môn vào cuối thời gian trong lịch môn học

* Chú ý: Khi đi thi nhớ mang theo Thẻ HỌC VIÊN  hoặc giấy chứng minh nhân dân.

II. PHẦN THỰC HÀNH:

+ Học viên theo dõi kết quả 5 môn học lý thuyết (sẽ có sau khi thi môn Luật cuối cùng) và cập nhật Lịch Ôn,Thi lại lần 2 để thi lại những môn học có điểm tổng kết môn học nhỏ hơn 5 điểm, trên các bảng thông báo của TTĐT Lái xe.

+ Học viên đủ điều kiện học Thực hành (phải có ít nhất 2 môn học Kỹ thuật lái xe và Luật Giao thông đường bộ đạt điểm tổng kết môn học từ 5 điểm trở lên, hoàn thành đóng học phí toàn khóa) sẽ họcThực hành lái xe vào ngày 18/06/2019.

+ Học viên đóng học phí đợt 2 (hạng C: 4.600.000đ) trước ngày thi lại lần 2 (nộp HP tại phòng Kế hoạch Tài vụ- trường Cao đẳng Nghề Phú Yên 276 Trường Chinh-P7- Tp.Tuy Hòa-PY).

+ Học viên đủ điều kiện thi Tốt nghiệp: 5 môn lý thuyết và môn Thực hành lái xe phải đạt yêu cầu (điểm tổng kết môn học từ 5 điểm trở lên)

+ HỌC THỰC HÀNH TỪ :                ngày   18/06/2019    đến ngày   13/10/2019.

III. PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM:         Lê Văn Luận ;   Số ĐT: 0903560760

.
Các tin khác