Tài liệu học tập

EMAIL DÙNG CHO ZOOM KHÔNG GIỚI HẠN 40 PHÚT

02:49 | 02/09/2021
Zoom dùng hội họp rất tốt, nhưng hay bị OUT khi quá 40 phút, hãy khắc phục theo cách này...

Bài này sử dụng các trang web chính:

            + Sử dụng google chrome, đăng nhập bởi một email của google (email chưa có đăng ký zoom lần nào)

            + https://od.obagg.com

            + http://zoom.us

* Lưu ý: Dùng miễn phí, có thể có nguy cơ rủi ro tiềm ẩn về an toàn thông tin (cân nhắc trước khí sử dụng)-Cảm ơn !

Xem chi tiết file kèm ở đây

 

Các tin khác