Tài liệu học tập

Cài USB cho arduino và một số mô phỏng ứng dụng cho lập trình vi điều khiển.

03:08 | 12/10/2018


Xem video hướng dẫn cài đặt IDE Arduino để kết nối cổng USB và một số mô phỏng ứng dụng khác cho lập trình vi điều khiển.

Cài drive USB cho Arduino 
Các tin khác