Tài liệu học tập

Cài USB cho arduino và một số mô phỏng ứng dụng cho lập trình vi điều khiển.

03:08 | 12/10/2018

Hướng dẫn cài đặt IDE Arduino, kết nối cổng USB

Cài drive cho arduino

Các tin khác